Corona: mosöres de prescia surapró
Dai 6 de dezëmber dl 2021 Green Pass obligatore tl trasport publich local
de plu nfurmazions
Stlù l menù
Funicolare della Mendola dentro

Südtirol Guest Pass

Vacanzes tl Südtirol: Furné ncantëur per ziteies y cuntredes cun na cherta de viac sëula

L Südtirol Guest Pass ie da giapé debant te dut l Südtirol te truep eserzizies rezetifs. Persones che fej vacanza tl Südtirol possa se nuzé cun chësta cherta de viac ntan si permanënza di mesuns de trasport publics a na maniera saurida y flessibla.
N valguna variantes dl Südtirol Guest Pass dà nce la puscibiltà de vijité debant na lingia de museums y culezions y / o de se nuzé de ufiertes mplù tl raion de vacanza. Nfurmazions plu prezises dà i eserzizies rezetifs o i ufizies per l turism.

L Südtirol Guest Pass ie da cunvalidé dan uni viac pra i njins de cunvalidazion brums tla curieres o tla stazions cun n check-in scëmpl:

  • L Südtirol Guest Pass cun la striscia magnetica ie da mëter ite da lassù ju tl njin de cunvalidazion.
  • Chertes Contactless ie da tenì permez al sensor di njins de cunvalidazion.

Nsci vëniel fat la cunvalidazion y la cherta de viac ie vel.

Tò pea la roda
Te tòles pea la roda? Chësc ie da abadé.
Mo d'autra nfurmazions
Pucajia y d’autra roba
Cufri, tasces, schi y tieres de stof: (belau) dut possa furné pea.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.