Curieres che va n i dis de scola

Duc i viages per sculeies te na sëuraududa

Pervia dla mesures per la limitazion dl Covid-19 vën i servijes de trasport per sculeies y sculées y per studënc y studëntes tresora mudei y adatei ai bujëns. Dal scumenciamënt dl 2021 vëniel perchël repurtà a pert dal orar anuel normal duta chëla curieres che va mé n i dis de scola. Na pert de chësta curieres per sculeies ie destinei esclujivamënter per i sculeies y la sculées. Chësta curieres ie senialedes dancà cun na tofla cun la scrita “viac aposta per sculeis” y daussa mé unì nuzei da passajires cun n abo+ .

Tlo la tabeles tl format pdf che vën atualisedes tresora.

Filtré i resultac
Duc i raions
Bulsan y ntëurvia
Gherdëina y Val Badia
Maran y ntëurvia
Puster
Val Venuesta
Val d‘Isarch
Duc i mesuns de trasport
Nightliner
Ferata
Curiera
Furnadoia
Resseté duc i filtri
Degun resultac

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.